Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 22.3.2021

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679

 

 

Rekisterinpitäjä

PKP-Trading Oy

Petterintie 8

74200 Vieremä

 

Yhteyshenkilö

Hannele Mähönen

info (miukumauku) pkp-trading.fi

 

Rekisterin nimi

PalkintoPKP:n asiakasrekisteri

Rekisteröitynyt on tilannut verkkokaupasta, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen tai edustaa yhdistystä/seuraa/yritystä.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme asiakastietoja tilauksien toimituksen/käsittelyn/laskutuksen yhteydessä.

Sähköpostiosoitteita käytetään palkintoPKP:n uutiskirjeiden lähettämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus perua uutiskirjeiden toimittaminen.

 

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot:

  • Etu- ja sukunimi

  • Postiosoite

  • Toimitusosoite, jos eri kuin laskutusosoite

  • Mahdollinen seura / yritys

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Henkilön tilaustiedot

  • Peruutukset

  • Tilauksiin liittyvät seurantatunnukset


Rekisterin suojaus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Sähköpostirekisteri, jota käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, sijaitsee toistaiseksi EU:n ulkopuolella. Rekisterit ovat suojattu salasanoin ja niihin pääsee käsiksi vain osa PKP-Tradingin henkilökunnasta. Tietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisterin tiedot ovat tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa tallennetut tiedot ja tarvittaessa oikaista virheet. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen tietyin edellytyksin (asetus 2016/679 artikla 17).

Pyynnöt ovat lähetettävä kirjallisesti / sähköpostitse ja niihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa. Tarvittaessa pyydämme pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.